SEKRETARIÁT ŠKOLY

048 / 470 04 41

Adriána ZELENÁ / Denisa TOMKOVÁ

asistentka riaditeľa školy / agenda žiakov a registratúra

 

RIADITEĽKA ŠKOLY

048 / 470 04 42

Ing. Ľuba ENGLEROVÁ

 

ŠKOLNÍK

048 / 470 04 43

Jozef CIMERMAN

 

VÝCHOVNÝ PORADCA / KABINET TSV

048 / 470 04 44

Ing. Monika MASÁROVÁ / Mgr. Gabriel ŠIKÚR, Mgr. Michal VOLENTIER

 

VEDÚCE PREDMETOVÝCH KOMISIÍ

048 / 470 04 45

Ing. Eva PLANČÁROVÁ, Mgr. Oľga TOMANKOVÁ,

Ing., Mgr. Katarína ČUNDERLÍKOVÁ

 

ZÁSTUPCOVIA RIADITEĽKY ŠKOLY

048 / 470 04 46

Mgr. Marián M. MACKOVIČ,

Ing. Andrea MANÍKOVÁ, PhD., Mgr. Magdaléna PÁNIKOVÁ

 

KABINET ODBORNÝCH PREDMETOV

048 / 470 04 47

Mgr. Štefánia MATUŠKOVÁ, Mgr. Oľga KUBIŠOVÁ, Mgr. Ľuboš KOVAĽ

 

ZBOROVŇA

048 / 470 04 48

 

TECHNICKO-EKONOMICKÝ ÚSEK

048 / 470 04 49

Bc. Renáta RYMARENKOVÁ, Pavel SCHOLTZ

 Dana BÁLINTOVÁ, Milena MAZÚCHOVÁ