TERMÍNY KONANIA RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA

V ŠKOLSKOM ROKU 2018/2019

Pre prvý ročník + II.HB

(I.DK, I.HA, I.HB, II.HB)

(štvrtok) 20. 09. 2018

16:00 hod.

Pre všetky ročníky

- 1. polrok

(utorok) 20. 11. 2018 16:00 hod.

Pre všetky ročníky

- 2. polrok

(štvrtok) 25. 04. 2019 16:00 hod.
 
Termíny rodičovských združení a pedagogických rád boli odhlasované na pedagogickej rade konanej 30. 08. 2018.
 
PORADNÝ ORGÁN RIADITEĽA ŠKOLY ZASTUPUJÚCI HLAS RODIČOV
JE RADA RODIČOV