ROČNÍKOVÝ PROJEKT (HOTELOVÁ AKADÉMIA)
 
HARMONOGRAMY
PREZENTÁCIE PRÁC SOČ
2. ROČNÍK

 

27. FEBRUÁR 2018

II.HB

učebňa č. 11

                      

ČAS ČÍSLO A NÁZOV TÉMY RIEŠITELIA (AUTORI) PRÁCE

8:00 – 8:20

Č. 3 Ázijská kuchyňa a jej netradičné chute

K. Hropková, N. Ďuricová

8:20 – 8:40

Č. 4 Návrh turistického itineráru vo vybranom prostredí M. J. Kováč, O. Magura

8:40 – 9:00

Č. 10 Letný "Gastrotábor" N. Barnová, M. Janíková

PRESTÁVKA

   

9:05 – 9:25

Č. 11 Deň zdravej výživy na škole S. Bartošová, M. Burčík

9:25 – 9:45

Č. 12 Kvety na zjedenie V. Cibuľová, V. Víglaská

9:45 – 10:05

Č. 15 Pirátska večera S. Bartošová, B. Poláková

10:05-10:25

Č. 18 Fazuľové variácie J. H. Konzelmann

PRESTÁVKA

   

10:30 – 10:50

Č. 21 Pestrá strava - zdravšia budúcnosť M. Bíreš, R. Blašková
10:50 – 11:10 Č. 24 Molekulárna gastronómia R. Števko
11:10 – 11:30 Bedeker albánskej kuchyne B. Minárová

11:20 – 11:50

Dovolenka pre každého A. Apfelová, Ch. Vyskotová
 

1. MAREC 2018

II.HA

učebňa č. 11

                      

ČAS ČÍSLO A NÁZOV TÉMY RIEŠITELIA (AUTORI) PRÁCE

8:00 – 8:20

Č. 1  Program pre návštevníkov kúpeľov

J. Sečkárová, P. Loučka

8:20 – 8:40

Č. 6  Škola hrou

V. Foltániová, L. Košeláková

8:40 – 9:00

Č. 8  Školská súťaž vo varení

L. Babicová, R. Zacharová

PRESTÁVKA

 

 

9:05 – 9:25

Č. 9  Erby obcí

M. Giertlová, S. Kadeřábek

9:25 – 9:45

Č. 13  Jedlá s príbehom

P. Janšto, M. Šemoda

9:45 – 10:05

Č. 19 Gaštanové variácie

P. Kováčová, L. Šimko

10:05-10:25

Č. 20  Tekvicové variácie

A. Kuchárová, M. Tóthová

PRESTÁVKA

 

 

10:35-10:55

č. 14  Fine Dining

S. Fortiak, D. Kótai

10:55-11:15

Č. Pamiatky Hronseka

M. M. Richter, T. Zátroch

11:15-11:35

Č. 22 Slow food

M. Šemoda

 
 
2. ROČNÍK - ZADANIE
Vypracovať ročníkový projekt na vybranú tému.
 
Aktuálne témy pre školský rok 2017/2018
1. Vypracujte program spoznávania okolia pre návštevníkov vybraných kúpeľov v našom kraji (Dudince, Sliač, Kováčová, Brusno, Číž, Sklené Teplice)
2. Spracujte do minikuchárky alebo minibedekra jedlá a špeciality z vybranej obce/mikroregiónu/regiónu
3. Kam za zdravím a odpočinkom vo vybranom prostredí
4. Návrh turistického itineráru po vybranom prostredí/regióne – môže ísť o návštevu  sakrálnych pamiatok, hradov, zámkov, múzeí, galérií, jaskýň, rodných domov spisovateľov a dejateľov, hudobných skladateľov, hrobov osobností, technických pamiatok, športových podujatí...
5. Premena tradičných špecialít na moderné pomocou nových prístupov (surovín, technológie, servírovania)
6. Škola hrou – vymyslieť koncept výuky varenia na vybranej ZŠ / naučiť pripravovať deviatakov rôzne špeciality + prepojiť s propagáciou našej školy
7. Návrh programu/ukážok zručností pre GASTROŠOU školy v ESC
8. Návrh programu školskej súťaže v príprave vybranej špeciality / ako príklad súťaž vo varení bryndzových halušiek, najchutnejšieho guláša, najkrajšieho dezertu a pod/
9. Erby obcí – ich vznik a význam (vo vašom okolí)
10. Letný  „Gastrotábor“ – príprava animačného programu
11. Deň zdravej výživy na škole
12. Kvety na zjedenie
13. Jedlá s príbehom
14. Fine dining – „Harmónia zmyslov“
15. Pirátska večera
16. Oživenie minulosti – návrh nových konceptov fungovania gastronomických podnikov / príklad návrh stredovekej reštaurácie v okolí,.../
17. Food for fun – „Food4fun“
18. Fazuľové variácie
19. Gaštanové variácie
20. Tekvicové variácie
21. Pestrá strava – zdravšia budúcnosť
22. Slow food – (pomalé stravovanie, spojené s príbehom jedál, degustáciou vín) – vychutnanie si celej večere v pomalom a zábavnom tempe
23. Makrobiotická strava
24. Molekulárna gastronómia
25. Sous vide a jeho miesto v súčasnej gastronómii
   
  Poznámka : možno navrhnúť aj vlastnú tému / gastronómia, cestovanie, voľný čas, športovanie, informačné technológie, kultúra