ROČNÍKOVÝ PROJEKT (HOTELOVÁ AKADÉMIA)
 
5. ROČNÍK - ZADANIE
 
X...